Rozpočet obce
7 395 495
Rok 2021
Počet obyvateľov
2354
stav k 31.12.2018
Žien
1163
stav k 31.12.2018
Mužov
1191
stav k 31.12.2018

Posledné objednávky

Najnovšia objednávka č. 11/2200232 Dátum: 25.05.2022

Dodávateľ

SPORT NITRA s.r.o.
Popis

Mobilné oplotenie stavby multifunkčného ihriska
Suma

1410.00 €
Číslo Obnjednávky Dodávateľ Dátum Popis Suma
11/2200221 SPORT NITRA s.r.o. 25.05.2022 Odborná demontáž športového povrchu z umelej trávy z ihriska 5258.00 €
11/2200229 Milan Gaňa-Cleanex 25.05.2022 Postrek proti burinám pre športový areál 1206.00 €
11/2200220 Peter Glemba 25.05.2022 Dezinhekcia, dezinsekcia a deratizácia Ubytovne 1114.00 €
11/2200231 MD RMP, s.r.o. 25.05.2022 Základný kurz na ručnú motorovú pílu pre členov DHZO 460.00 €
11/2200230 Jozef Faltýnek, Technicko zábavná činnosť LUNAPARK 25.05.2022 Atrakcie na oslavy MDD 600.00 €
11/2200225 CHYNO s.r.o. 25.05.2022 Moderovanie Countryfestu Bohunice 15. a 16.7.2022 792.00 €
11/2200224 Hlohovská televízia s.r.o. 25.05.2022 Odvysielanie spotov pre Countrysest Bohunice 96.00 €
11/2200223 ID21 s.r.o. 25.05.2022 Identifikačné náramky - Countryfest Bohunice 41.00 €
11/2200214 DATALAN, a.s. 25.05.2022 Migrácia registratúry MEMPHIS, konfigurácia a implementácia, školenie 936.00 €
11/2200228 VAVROTHERM, s.r.o. 25.05.2022 Revízia plynového zariadenia Na rybníku 2484.00 €
11/2200227 VAVROTHERM, s.r.o. 25.05.2022 Odstránenie závad z revízie plynu v objekte Domu kultúry v Paderovciach 428.00 €
11/2200210 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 25.05.2022 Stavebné práce - hrobové miesta I. etapa 32657.00 €
11/2200226 Slavomír Binčík - Junior 19.05.2022 Kancelárske potreby - pero, konventor a dokumentačný atrament 82.00 €
11/2200216 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 18.05.2022 Oprava čerpadla a výmena potrubia závlahového vodovodu 7338.00 €
11/2200217 KOVO RUŽIČKA s.r.o. 18.05.2022 Premostenie potoka Na mlyne 9896.00 €
11/2200218 EKOLAS, s.r.o. 18.05.2022 Deratizácia obecných objektov 1117.00 €
11/2200219 ZENAGRO, s.r.o. 18.05.2022 Herbicíd glyfogan a zmáčadlo 803.00 €
11/2200215 Graphicsoul s.r.o. 16.05.2022 Grafické spracovanie a tlač pamätných listov pre podujatie Uvítanie do života 97.00 €
11/2200213 PETIT PRESS, a.s. 16.05.2022 Reklama pre CountryFest Bohunice 595.00 €
11/2200212 Hlohovský žurnál 16.05.2022 Reklama pre ContryFest Bohunice 60.00 €
11/2200211 EKOLAS, s.r.o. 11.05.2022 Technicke zabezpečenie podujatia Deň matiek 696.00 €
11/2200207 Websupport, s.r.o. 10.05.2022 Prenájom virtuálneho servera na 12 mesiacov 476.00 €
11/2200209 Milan Gaňa Cleanex 10.05.2022 Prípravok na regeneráciu trávnika športového areálu 3180.00 €
11/2200208 PESMENTOL spol. s.r.o. 10.05.2022 Dodanie a montáž prekopového systému na multifunkčné ihrisko Paderovce 3376.00 €
11/2200206 Peter Madeja - M Fire 09.05.2022 Kvety na podujatie Deň matiek 2125.00 €
11/2200203 Vivion s.r.o. 02.05.2022 Objednávka záclon, závesov a obrusov pre KD Paderovce 1834.00 €
11/2200202 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava - Obchod - Služby 02.05.2022 Minerálne vody 60.00 €
11/2200205 Ing. Miloslav Ilavský PhD. 02.05.2022 Vypracovanie znaleckého posudkuna objekt CVHB - pre účely zápisu bytových a nebytových priestorov do katastra nehnuteľnosti 1200.00 €
11/2200199 Fuňák a spol. s r.o. 02.05.2022 Stavebné práce - obklady a dlažby na hasičskej zbrojnici 11376.00 €