Rozpočet obce
7 395 495
Rok 2021
Počet obyvateľov
2354
stav k 31.12.2018
Žien
1163
stav k 31.12.2018
Mužov
1191
stav k 31.12.2018

Posledné objednávky

Najnovšia objednávka č. 10/2100235 Dátum: 17.06.2021

Dodávateľ

MOKUP, s.r.o.
Popis

Opravy na rozvodoch vody v objekte vrátnice Ubytovne
Suma

1065.00 €
Číslo Obnjednávky Dodávateľ Dátum Popis Suma
10/2100222 TATRACHEMA,v.d.Trnava 17.06.2021 Čistiace prostriedky 571.00 €
10/2100221 MARK bal, s.r.o. 17.06.2021 Hygienické potreby 507.00 €
10/2100234 HYDROTECH a.s. 16.06.2021 Oprava havarijného stavu frekvenčného meniča 1185.00 €
10/2100217 Varia Sound s.r.o. 15.06.2021 Ozvučenie omše 5.7.2021 (Deň rodiny) 390.00 €
10/2100218 Emil Holeš KH Technik 15.06.2021 Servis pokladní 83.00 €
10/2100224 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 14.06.2021 Betonáž betónovej dosky pre sklad pri tenisových kurtoch 3396.00 €
10/2100226 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 14.06.2021 Dodanie a montáž náhradných dielov na závlahový systém 3975.00 €
10/2100225 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 14.06.2021 Dodanie a montáž náhradných dielov na závlahový systém 2120.00 €
10/2100223 XtraNet Piešťany s.r.o. 10.06.2021 Dva pevné disky na zálohovanie dát 816.00 €
10/2100219 FCC Trnava s r.o., 10.06.2021 Vývoz a likvidácia odpadu z ČOV - rok 2021 1000.00 €
10/2100216 XtraNet Piešťany s.r.o. 03.06.2021 Pre 2 ntb Office a antivír 357.00 €
10/2100215 Bria Invenia, s.r.o. 01.06.2021 Odborné posúdenie vlhnutia stien nájomného bytu 1460.00 €
10/2100213 JRK Slovensko s.r.o. 28.05.2021 Koše na kuchynský odpad, kompostovateľné vrecká a propagačný materiál 1783.00 €
10/2100214 XtraNet Piešťany s.r.o. 28.05.2021 Revízia serverovne, technické posúdenie 1850.00 €
10/2100212 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY 27.05.2021 Štartovací vozík pre hasičov 240.00 €
10/2100211 Presentas s.r.o., Robotnícka 47, Trnava IČO: 44656556 25.05.2021 Upomienkové predmety pre deviatakov 313.00 €
10/2100203 Technogyr, spol. s r.o. 21.05.2021 Servis MaR výmenníkovej stanice v objekte Ubytovne 480.00 €
10/2100197 e4 s.r.o. 21.05.2021 úPrava d opracovanie projektovej dokumentácie na stavbuIBVC krátke pole. rekonštrukcia Šidúnok v rozsahu projektov RPD TS + VN prípojka, distribučný NN rozvod, prípojky pre RD 5040.00 €
10/2100207 Ing. Stanislav Švec - SAPRO 20.05.2021 Projekčné práce na objekte Rekonštrukcia MK Šidúnky - vodovod, splašková a dažďová kanalizácia 4320.00 €
10/2100210 Ing. Stanislav Švec - SAPRO 20.05.2021 Vypracovanie PD vodovodnej prípojky pre stavbu pre OZ Meander 240.00 €
10/2100196 Helegda Miroslava 20.05.2021 Znalecký posudok na pozemky pre lokalitu Kopanice 850.00 €
10/2100195 Helegda Miroslava 20.05.2021 Znalecký posudok na 4 parcely 150.00 €
10/2100198 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 19.05.2021 Odstránenie poruchy a dočasné sprevádzkovanie ohrevu TÚV v priestoroch športového areálu 760.00 €
10/2100199 STAMIT, s.r.o. 19.05.2021 Spracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby Konštrukcia kalovej jamy 2340.00 €
10/2100209 DELTANET s.r.o. 19.05.2021 2 ročná licencia NOD pre 18 PC 570.00 €
10/2100183 Dušan Matovič 19.05.2021 Oprava chodníkov, komunikácií, realizácia kanalizačných prípojok, vjazdov a chodníkov v obci - rok 2021 (suma je na celý rok) 79200.00 €
10/2100185 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 19.05.2021 Oprava vodovodu, terénne úpravy, zapožičanie strojov a doprava stavebných materiálov - rok 2021 25000.00 €
10/2100205 STEVEX SK s.r.o., Slnečná 900/44, Dolné Lovčice IČO: 46016562 19.05.2021 Siete proti hmyzu - pre priestory OO PZ 210.00 €
10/2100200 Marian Šupa 19.05.2021 Náhradné diely pre Kubotu BX 2350 a 2200 - kardanový kríž a žacie nože 187.00 €