Rozpočet obce
7 395 495
Rok 2021
Počet obyvateľov
2354
stav k 31.12.2018
Žien
1163
stav k 31.12.2018
Mužov
1191
stav k 31.12.2018

Posledné objednávky

Najnovšia objednávka č. 10/2100339 Dátum: 24.09.2021

Dodávateľ

EKOLAS, s.r.o.
Popis

Desinsekčné a deratizačné práce - havarijný stav (bodavý hmyz a hlodavce)
Suma

122.00 €
Číslo Obnjednávky Dodávateľ Dátum Popis Suma
10/2100340 EKOLAS, s.r.o. 24.09.2021 Deratizačné práce v obecných objektoch 1005.00 €
10/2100343 Ekolas s.r.o., Poľná 11/2, Jaslovské Bohunice IČO: 36227897 23.09.2021 24 ks spray na hmyz - pre DHZO 221.00 €
10/2100341 Web Market s.r.o. 17.09.2021 Ortopedické pomôcky (posedenie s dôchodcami) 94.00 €
10/2100337 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 16.09.2021 Čistenie kanalizácie - bytový dom 462 - havarijný stav 194.00 €
10/2100331 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 16.09.2021 Geodetické práce na premostení pri mlyne 898.00 €
10/2100322 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 16.09.2021 Stavebné práce - pätky pre lávku na mlyne 5318.00 €
10/2100338 JUNASTAV, s.r.o. 16.09.2021 Materiál pre údržbu obce 1106.00 €
10/2100336 SEZAKO Trnava, s.r.o. 16.09.2021 Čistenie kanalizačného potrubia v Paderovciach 290.00 €
10/2100334 Petra Kavalcová 14.09.2021 Grafické spracovanie Blavských novín č.3/2021 720.00 €
10/2100324 Peter Klimo 14.09.2021 Elektromontážne práce v telocvični (objekt Ubytovne) 5369.00 €
10/2100333 RAPOS s.r.o. 14.09.2021 Tlač Blavských novín 3/2021 1674.00 €
10/2100329 FCC Trnava, s.r.o. 13.09.2021 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 2500.00 €
10/2100328 Web Market s.r.o. 09.09.2021 Zdravotné podložky - 450 ks (pre seniorov) 4141.00 €
10/2100326 Jozef Kadlec - Autodoprava JKM, Malženice 346 IČO: 33433054 09.09.2021 Autobusová doprava na 28.9. do Moravského sv. Jána 300.00 €
10/2100325 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 07.09.2021 Základná príprava pre 4 hasičov 200.00 €
10/2100317 Graphicsoul s.r.o. 06.09.2021 Diplomy 66.00 €
10/2100314 LP Transport s.r.o. 02.09.2021 Odvoz a likvidácia odpadu po požiari RD 5880.00 €
10/2100310 Pettit Press a.s., Sládkovičova 1, Nitra IČO: 35790253 02.09.2021 Reklama na podujatie 29.8.2021 - Rozlúčka s letom 220.00 €
10/2100320 MK Business 02.09.2021 Vybavenie pre hasičov 199.00 €
10/2100319 MAAN Reklama s.r.o. 02.09.2021 Polepy a potlače na predmety a oblečenie - hasiči 1792.00 €
10/2100321 Milan Gaňa Cleanex 02.09.2021 Letné a jesenné trávnikové hnojivo pre športový areál 1810.00 €
10/2100323 TECHNEX-MONT, spol. s r.o. 02.09.2021 Prekládku skrine PRIS na Lipovej ul. 2708.00 €
10/2100318 Erik Péli 02.09.2021 Podrvenie drevného materiálu na zbernom dvore 4999.00 €
10/2100315 B2B Partner s. r. o. 24.08.2021 Pojazdný rebrík s plošinou 433.00 €
10/2100316 3P slúži Vám, s.r.o. 24.08.2021 Kancelárske potreby 521.00 €
10/2100311 VAVROTHERM, s.r.o. 23.08.2021 Výmena zásobníka vody - kotolňa Na rybníku 4119.00 €
10/2100312 Jozef Hlavanda 23.08.2021 Vodoinštalačný materiál a práce - hasičská zbrojnica 4130.00 €
10/2100313 KOVO RUŽIČKA s.r.o. 23.08.2021 Kovová konštrukcia za futbalovými bránkami - športový areál 6235.00 €
10/2100308 SAND, s.r.o. 23.08.2021 240 t piesku na volejbalové ihrisko 3257.00 €