Rozpočet obce
7 395 495
Rok 2021
Počet obyvateľov
2354
stav k 31.12.2018
Žien
1163
stav k 31.12.2018
Mužov
1191
stav k 31.12.2018

Najnovšie na stránke obce

 • Koľko nás bude stáť naša ľahostajnosť?

  Zberová spoločnosť Ekoheat nás upozornila, že v nádobách na použitý olej a tuk sa nachádzajú aj iné druhy odpadu. Žiadame občanov, aby do nádob vhadzovali použitý olej v uzatvorených plastových fľašiach bez zbytkov jedla....

 • Zverejnenie okrskov a sídla volebných miestností

  Obec bude mať zriadené 3 okrskové volebné komisie (OVK) v dvoch volebných obvodoch....

 • VZN č. 142 - Zmeny a doplnky Územného plánu obce Jaslovské Bohunice 07/2019

  VZN č.142 (369.07 kB) (pdf), príloha č.1 (656.03 kB) (pdf) VZN č.142 - záväzná časť, príloha č.2 (708.67 kB) (pdf) VZN č.142 - schéma záväzných častí. schválené 23.6.2022 uznesenie č. 845/VIII platné od 23.6.2022 účinné od 14.7.2022 (príloha č.1 zverejnen...

 • VZN č. 141 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach obce Jaslovské Bohunice.

  VZN 141 (528.62 kB) (pdf) schválené 23.6.2022 uznesenie č. 817/VIII platné od 23.6.2022 účinné od 1.9.2022 účinné do ruší VZN 119 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Jaslovské Bohunice v znení ...

 • Zverejnenie kontaktov na zapisovateľa MVK

  Za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie bola menovaná Michaela Oravcová.
  Sídlo: Obecný úrad, Nám. sv. Michala 36/10A, Jasl. Bohunice.
  Kontakt: 0908 116 641, michaela.oravcova@intra.dcom.sk....

 • Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

  Zverejňujeme informáciu o práve voliť a byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávy krajov, ktoré sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h....

 • Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov

  V zmysle Rozhodnutia predsedu NR SR č. 209 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 29.10.2022 zverejňujeme volebné obvody a počty poslancov....

 • Inflačná pomoc. Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

  Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod....

 • Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 23.6.2022

  Zápis z 23.6.2022 (pdf) Všetky podkladové materiály sú zverejnené na www.digitalnemesto.sk . Zvukový záznam zo zasadnutia: zvukový záznam ....

 • Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 20.6.2022

  Zápis z 20.6.2022 (pdf) Všetky podkladové materiály sú zverejnené na www.digitalnemesto.sk . Zvukový záznam zo zasadnutia:...

 • Vitajte medzi nami

  V roku 2021 sa narodilo v našej obci 33 detí. Dievčatá mali prevahu, bolo ich až 21. Obec pre novonarodených občanov pripravila 19.6.2022 v Kultúrnom dome Paderovce uvítanie do života. Našu pozvánku na túto milú udalosť prijalo 24 rodičov....

 • Odstávka tepelného napájača

  SE a.s. oznamujú občanom, že v rámci údržby tepelného napájača bude od 15.7. od 8. hod. do 29.7. do 18. hod. prerušená dodávka tepla a teplej vody z centralizovaného systému dodávky tepla....

 • Oznámenie Vodohospodárskeho podniku

  Slovenský vodohospodársky podnik v zmysle zákona 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami pracuje na aktualizácii plánov manažmentu povodňového rizika. V súvislosti s touto činnosťou realizuje projekt Hodnotenie a manažment povodňového rizika – aktualizácia....

 • Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov

  Prvýkrát sa budú konať v spoločnom termíne 29.10.2022....

 • Rozhodnutie o vyhlásení volieb a informácie o práve voliť a byť volený

  Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra 2022 v čase od 07.00 h do 20.00 h. Ich termín v pondelok 6.6. oficiálne vyhlásil predseda Národnej rady SR Boris Kollár....