Rozpočet obce
7 395 495
Rok 2021
Počet obyvateľov
2354
stav k 31.12.2018
Žien
1163
stav k 31.12.2018
Mužov
1191
stav k 31.12.2018

Najnovšie na stránke obce

 • V našej obci si budete môcť kúpiť eko-drogériu

  Je načase, aby sme sa všetci začali správať zodpovedne k našej Zemi. Jedným zo spôsobov je používanie drogérie a kozmetiky, ktorá menej zaťažuje naše životné prostredie. A nielen tým, ako sa vyrába, ale aj tým, že sa pri jej predaji používajú obaly opakov...

 • V našej obci si môžete od 15.6. kúpiť eko-drogériu

  Je načase, aby sme sa všetci začali správať zodpovedne k našej Zemi. Jedným zo spôsobov je používanie drogérie a kozmetiky, ktorá menej zaťažuje naše životné prostredie. A nielen tým, ako sa vyrába, ale aj tým, že sa pri jej predaji používajú obaly opakov...

 • Výzva obyvateľom

  Štatistický úrad Slovenskej republiky naďalej vyzýva obyvateľov, aby pomohli svojej obci alebo mestu a zúčastnili sa asistovaného sčítania. Obyvatelia môžu do 13.6.2021 navštíviť kontaktné miesto vo svojej obci alebo si objednať k sebe domov mobilného asi...

 • VZN č.127 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020

  VZN č.127 (61.14 kB) (docx), príloha č. 2 (363.48 kB) (pdf) schválené 9.12.2019 uznesenie č. 257/VIII platné od 9.12.2019 účinné od 1.1.2018 účinné do 1.1.2020 platné do 31.12.2020...

 • VZN č. 133 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka Základnej umeleckej školy Jasl. Bohunice a dieťa materskej školy ...

  VZN č. 133 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka Základnej umeleckej školy Jasl. Bohunice a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jasl. Bohunice na rok 2021 a záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci J...

 • Môžete byť oslovení v rámci výskumu PIAAC

  Naša obec bola vybraná do výskumu s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC), ktorý organizuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Pilotná fáza bude prebiehať v mesiaci máj až august 2021. Ako sa nás to dotkne?...

 • Očkovanie vakcínou Pfizer priamo v našej obci

  Trnavský Samosprávny kraj prevádzkuje výjazdovú mobilnú očkovaciu službu. Je určená pre najrizikovejšiu  skupiny obyvateľov obce, ktorí majú problém sa dostaviť do očkovacích centier. Trnavský samosprávny kraj oslovil na spoluprácu starostov jednotlivých ...

 • Deň matiek 2021

  Deň matiek 2021...

 • Začala sa posledná etapa sčítania

  Historicky prvé plne elektronické Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 sa dostáva do poslednej fázy. Asistované sčítanie, ktoré prebieha od 3.5. do 13.6.2021,  je určené primárne pre digitálne vylúčených obyvateľov, ktorí nevedia pracovať s technológia...

 • Kde nájdete čip na nádobách na odpad

  Obraciate sa na nás s otázkou, ako zistíte, či máte nádobu na odpad čipovanú. Čip je vlastne nálepka s čiarovým kódom, ktorá j umiestnená vo vrchnej časti nádoby. Nepoškodzujte ju, ani neodstraňujte....

 • Obec už nebude testovať

  Vzhľadom k vývoju pandemickej situácie a prijatým opatreniam, obec nebude vykonávať testovanie antigénovými testami. Pokiaľ potrebujete certifikát, zariaďte si ho cez niektoré zo zriadených MOM-iek. Ich zoznam nájdete na https://www.old.korona.gov.sk/covi...

 • Deň učiteľov zostal "pred dverami"

  Doba nám nepraje. Nikomu. Stretnutia sú zakázané. Ako teda prejaviť poďakovanie niekomu, koho si vážime? Keď sa blížil Deň učiteľov, snažili sme sa prísť na riešenie situácie. Prišla s ním starostka....

 • Rekonštrukcia stavidla odhalila históriu

  Pri rekonštrukcii stavidla a kalovej jamy sa našiel unikátny 100-ročný nápis. Je možné, že tento nápis pochádza z čias, keď na mieste mlyna bola postavená v rokoch 1920-1921 pálenica. Na danú dobu to bol ojedinelý technický unikát....

 • Zápis zo zasadnutia OZ zo dňa 29.3.2021

  Zápis z 29.3.2021 (844.93 kB) (pdf) - prijaté uznesenia - súhrn (pdf) - hlasovanie poslancov (xlsx) Zvukový záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. Zvukový záznam zo zasadnutia zastupiteľstva. Všetky podkladové materiály sú zverejnené na www.digital...

 • Patríme medzi TOP obce v sčítaní - vďaka vám

  V Trnavskom kraji patríme k obciam s najvyššou sčítanosťou obyvateľov. Štatistický úrad SR vydal 8.3. tlačovú správu. K tomuto dátumu mali Jaslovské Bohunice sčítaných 76 % obyvateľov (9.3. o 08,00 hod. to bolo už 78,22 %.), čo predstavuje 1826 obyvateľov...