Rozpočet obce
6 805 169
Rok 2020
Počet obyvateľov
2354
stav k 31.12.2018
Žien
1163
stav k 31.12.2018
Mužov
1191
stav k 31.12.2018

Najnovšie na stránke obce

 • Koľko sme toho vytriedili?

  V roku 2019 sme spoločne vytriedili komunálneho odpadu v objeme 117 323 kg. Prispeli sme tým k úspore emisií skleníkových plynov systémom zberu, zhodnocovania recyklácie odpadov z obalov organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK vo výške 69.036.000 kg C...

 • Poďakovanie župana Jozefa Viskupiča

  Koncom apríla 2020 došlo poďakovanie župana Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča pre členov Dobrovoľného hasičského zboru Jaslovské Bohunice za pomoc v čase pandémie COVID-19....

 • Od 27.5. otvárame obecný úrad a od 26.5. aj Obecnú knižnicu

  Od stredy 27.5.2020 otvárame pre občanov obecný úrad. Ale vzhľadom k opatreniu hlavného hygienika sa v priestoroch obecného úradu budú môcť vybavovať najviac 2 stránky (15 m2​​​​​​​ na jednu stránku). Oboznámte sa preto s nasledovnými pokynmi a dodržujte ...

 • Drobný elektroodpad môžete odovzdať celoročne

  V obci máme od 25.5. nový kontajner na zber elektroodpadu. Tento červeno biely kontajner je umiestnený pri budove Pošty a bývalého obecného úradu - vľavo od vstupu do výťahu (vpravo je bankomat). Slúži na zber veľmi malého elektroodpadu, ako i prenosných ...

 • Otvorenie detských ihrísk

  Od piatka 22.5.2020 otvárame detské ihriská (okrem pieskoviska). Detské ihriská budú otvorené denne od 9.00 hod. Dovtedy bude vykonaná dezinfekcia a žiadame rodičov a deti, aby v tomto čase sa v ich priestoroch nezdržiavali. Apelujeme tiež na rodičov, aby...

 • COVID-19 - výrazné uvoľnenie opatrení

  Na Slovensku pristupujeme vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu od stredy 20. mája k výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19. Tu je kompletný text Úradu verejného zdravotníctva:...

 • Deň matiek v roku 2020

  Ani v Jaslovských Bohuniciach nemohli oslavovať deň matiek tak, ako po iné roky, ale vynašli sa......

 • Vybavovanie stránok od 11.5.2020

  Od pondelka 11.5.2020 začne obecný úrad vybavovať stránky aj bez objednania v normálnej otváracej dobe v pondelok, stredu a piatok. Po príchode treba zazvoniť a počkať, pokiaľ nektorý z pracovníkov nepríde otvoriť. Ak už na úrade budú vybavované stránky, ...

 • Zápis č.17 zo Zasadnutia Obecného zastupiteľstva 4.5.2020

  Zápis č. 17 zo 4.5.2020 (docx) Zvukový záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. Podklady k zápisu: - pozvánka (pdf) - podkladový materiál (docx) - rozpočtové opatrenia 1-13 (pdf) - návrh na úpravu rozpočtu 1/2020 (pdf)...

 • Zápis č.16 zo dňa 10.2.2020

  Zápis č. 16 z 10.2.2020 (docx) Podklady k zápisu: - pozvánka (pdf) - podkladový materiál (docx) - rozpočtové opatrenia 41-70 (docx) - návrh VZN, ktoré mení a dopĺňa VZN č. 36 (dotácie) (docx) - Výročná správa o činnosti poskytovateľa sociálnych služieb za...

 • Zápis č.16 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 10.2.2020

  Zápis č. 16 z 10.2.2020 (docx) Podklady k zápisu: - pozvánka (pdf) - podkladový materiál (docx) - rozpočtové opatrenia 41-70 (docx) - návrh VZN, ktoré mení a dopĺňa VZN č. 36 (dotácie) (docx) - Výročná správa o činnosti poskytovateľa sociálnych služieb za...

 • Veľkonočná súťaž

  Obec vypísala počas veľkonočných sviatkov súťaž pre chlapcov a dievčatá v tématike týkajúcej sa práve týchto sviatkov. Keďže sme všetci boli doma, tak tradície sa presunuli práve do virtuálneho priestoru. A toto bol priestor, do ktorého sa presunula súťaž...

 • Obec nie je ani tvoja ani moja - je naša

  Chceli by sme osloviť hlavne obyvateľov časti Pánske diely, ale i ostatných obyvateľov obce. Keďže mnohí z nás sú pre pandémiu coronavírusu doma a možno mnoho z nás už si chcelo v minulosti skrášliť svoje okolie, či iným spôsobom prispieť ku krajšej verej...

 • Separovanie papiera po novom

  Separovanie odpadu musí byť na prvom mieste. Od jeho množstva sa totiž odvíja výška poplatku za komunálny odpad. Je to dôležité aj preto, lebo ceny za tonu odpadu uloženého na skládke, sa stále zvyšujú. Hľadali sme preto možnosti ako naučiť našich občanov...

 • Buďte kreatívni a zapojte deti do súťaže

  Náš pohyb cez Veľkú noc bude značne obmedzený a budeme sa zdržiavať len doma a v spoločnosti rodinných príslušníkov. Tak si spravíme aspoň virtuálnu Veľkú noc. Obec Jaslovské Bohunice vypisuje počas veľkonočných sviatkov súťaž pre chlapcov a dievčatá v ka...