Rozpočet obce
9 465 517
Rok 2019
Počet obyvateľov
2307
stav k 31.12.2018
Žien
1138
stav k 31.12.2018
Mužov
1169
stav k 31.12.2018

Najnovšie na stránke obce