Rozpočet obce
6 805 169
Rok 2020
Počet obyvateľov
2354
stav k 31.12.2018
Žien
1163
stav k 31.12.2018
Mužov
1191
stav k 31.12.2018

Najnovšie na stránke obce

 • Kam s tým?

  Kam s tým? je názov projektu, ktorý sme rozbehli v tomto školskom roku v našej Základnej škole Jaslovské Bohunice a ktorého cieľom je naučiť deti správne triediť odpad. Finančne projekt podporila Nadácia Veolia, z ktorej sme mali možnosť čerpať prostriedk...

 • Omša a agapé v parku

  V parku bohunického kaštieľa sa aj v tomto roku slávila na sviatok sv. Cyrila a Metoda omša, po ktorej nasledovalo agapé - spoločná hostina....

 • Zápis č.18 zo Zasadnutia Obecného zastupiteľstva 22.6.2020

  Zápis č.18 z 22.6.2020 (docx) Podklady k zápisu: - pozvánka (pdf) - podkladový materiál (docx) - rozpočtové opatrenia 1-13 (pdf) - návrh na úpravu rozpočtu 1/2020 (pdf)...

 • Zber nebezpečného odpadu

  Oznamujeme občanom, že dňa 4.7.2020 /sobota/, sa uskutoční zber nebezpečných odpadov. Zberá sa: elektroodpad - chladničky, mrazničky, monitory, rádiá, batérie žiarivky, rádiá, farby, oleje. Upozorňujeme občanov, že tekutý odpad je potrebné mať označený o ...

 • Prerušenie distribúcie elektriny

  Západoslovenská distribučná, a.s. bude 17.7.2020 vykonávať plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme. V tento deň budú od 8. do 11. hod. bez dodávky elektriny v m.č. Paderovce. Z dôvodu, že plánovaná práca postihne v...

 • Ukončenie núdzového stavu

  Uznesením Úradu vlády SR z 10. júna 2020 bol od 14.6.2020 od 00.00 hod. ukončený na Slovensku núdzový stav. Vstup na obecný úrad je už bez obmedzenia počtu vybavovaných stránok. Naďalej však platí, že vstup je len s rúškom a vo vchode si dezinfikujte ruky...

 • Netradičné oslavy MDD

  Oslavy dňa detí sme tento rok poňali trochu inak ako bežne, nakoľko hrozba Covid-19 nám zväzovala ruky. Nemohli sme robiť hromadnú akciu. Ale dobrá myšlienka, ako zachrániť situáciu a deťom aspoň trošku pripomenúť, že majú svoj sviatok, sa viac ako vydari...

 • Rozprávková ulička v Jaslovských Bohuniciach

  Deti v Jaslovských Bohuniciach dostali k svojmu sviatku netradičný darček...

 • Deň detí bude zameraný na poznávanie našej obce

  Obec pripravuje na sobotu 30.5.2020 neorganizovaný deň detí. Je zameraný na spoznávanie našej obce. Po obci budú rozložené stanovištia. Na každom bude ukryté jedno písmeno tajničky, ktorú vylúštite vtedy, keď prejdete všetky stanovištia. Nechceme, aby det...

 • Koľko sme toho vytriedili?

  V roku 2019 sme spoločne vytriedili komunálneho odpadu v objeme 117 323 kg. Prispeli sme tým k úspore emisií skleníkových plynov systémom zberu, zhodnocovania recyklácie odpadov z obalov organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK vo výške 69.036.000 kg C...

 • Poďakovanie župana Jozefa Viskupiča

  Koncom apríla 2020 došlo poďakovanie župana Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča pre členov Dobrovoľného hasičského zboru Jaslovské Bohunice za pomoc v čase pandémie COVID-19....

 • Od 27.5. otvárame obecný úrad a od 26.5. aj Obecnú knižnicu

  Od stredy 27.5.2020 otvárame pre občanov obecný úrad. Ale vzhľadom k opatreniu hlavného hygienika sa v priestoroch obecného úradu budú môcť vybavovať najviac 2 stránky (15 m2​​​​​​​ na jednu stránku). Oboznámte sa preto s nasledovnými pokynmi a dodržujte ...

 • Drobný elektroodpad môžete odovzdať celoročne

  V obci máme od 25.5. nový kontajner na zber elektroodpadu. Tento červeno biely kontajner je umiestnený pri budove Pošty a bývalého obecného úradu - vľavo od vstupu do výťahu (vpravo je bankomat). Slúži na zber veľmi malého elektroodpadu, ako i prenosných ...

 • Otvorenie detských ihrísk

  Od piatka 22.5.2020 otvárame detské ihriská (okrem pieskoviska). Detské ihriská budú otvorené denne od 9.00 hod. Dovtedy bude vykonaná dezinfekcia a žiadame rodičov a deti, aby v tomto čase sa v ich priestoroch nezdržiavali. Apelujeme tiež na rodičov, aby...

 • COVID-19 - výrazné uvoľnenie opatrení

  Na Slovensku pristupujeme vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu od stredy 20. mája k výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19. Tu je kompletný text Úradu verejného zdravotníctva:...