Rozpočet obce
9 465 517
Rok 2019
Počet obyvateľov
2307
stav k 31.12.2018
Žien
1138
stav k 31.12.2018
Mužov
1169
stav k 31.12.2018

Najnovšie na stránke obce

 • Zaregistrované subjekty a kandidáti pre voľby do NR SR 2020

  Na webovej stránke ministerstva vnútra SR boli zverejnené kandidujúce politické subjekty a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do NR SR 29.2.2020......

 • Výzvy Západoslovenskej distribučnej a.s

  Západoslovenská distribučná a.s.v súlade so zákonom o energetike vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení dis...

 • Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s

  Západoslovenská distribučná a.s.v súlade so zákonom o energetike vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení dis...

 • Zlatý erb 2019 - 1. miesto

  Tento rok sme opäť získali 1. mesto v kategórii obcí v súťaži o najlepšie webstránky miest, obcí a samosprávnych krajov Zlatý Erb 2019. Tri ročníky za sebou (2017 - 1.miesto, 2018 - 2.miesto, 2019 - 1.miesto) patrí naša webstránka medzi tie najlepšie na S...

 • Doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

  Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná do 8.1.2020 do 24,00 hod....

 • Opäť sme získali 1.miesto v súťaži Zlatý erb

  Tento rok sme opäť získali 1. mesto v kategórii obcí v súťaži o najlepšie webstránky miest, obcí a samosprávnych krajov Zlatý Erb 2019. Tri ročníky za sebou (2017 - 1.miesto, 2018 - 2.miesto, 2019 - 1.miesto) patrí naša webstránka medzi tie najlepšie na S...

 • Volebná kampaň pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

  Volebná kampaň sa riadi zákonom č.181/2014 Z.z. o volebnej kampani v znení neskorších predpisov. Obec Jaslovské Bohunice v tejto súvislosti schválila VZN č. č.104 o umiestňovaní volebných plagátov a zverejňovanie volebnej propagácie prostredníctvom iných ...

 • Prenajímame tenisové kurty aj v nafukovacej hale

  Od 11. novembra obec prenajíma tenisové kurty aj v nafukovacej hale, ktorá je postavená na existujúcich antukových tenisových kurtoch v areáli Ubytovne....

 • Volebné obdobie 2018/2022

  Volebné obdobie 2018/2022...

 • Zápis č.13 z 28.10.2019

  Zápis z 28.10.2019 (docx) Na stiahnutie: pozvánka (docx) podkladový materiál (docx) rozpočtové opatrenia 12-25/2019 (pdf) návrh zmluvy - nafta Gbely (docx)...

 • Voľby do NR SR 2012

  Predseda Národnej rady Andrej Danko (SNS) dňa 4.11.2019 vyhlásil termín konania parlamentných volieb na sobotu 29. februára 2020. Dňa 5.11.2019 bolo konanie volieb vyhlásené aj v Zbierke zákonov Rozhodnutím č.351 predsedu NR SR....

 • Voľné pracovné miesto - Samostatný odborný referent pre výstavbu a stavebný úrad

  Obec Jaslovské Bohunice hľadá samostatného odborného referenta pre výstavbu, životné prostredie a stavebný poriadok (stavebný úrad). Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s pracovným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona ...

 • Vytvorenie okrskov pre voľby do NR SR 2020

  V zmysle zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do Národnej rady SR, ktoré sa budú konať dňa 29.2.2019 a v zmysle Rozhodnutia č. 315 predsedu NR SR zo 4.11.2019 o vyhlásení volieb do NR ...

 • Informácia pre voliča

  Informácia pre voliča k voľbám do Národnej rady SR, ktoré sa budú konať 29.2.2020....

 • Spôsoby komunikácie voličov s obcou Jaslovské Bohunice

  Oznamujeme spôsoby komunikácie pre voličov v súvislosti s konaním volieb do NR SR 2020 písomnou, alebo elektronickou formou:...