Rozpočet obce
6 805 169
Rok 2020
Počet obyvateľov
2354
stav k 31.12.2018
Žien
1163
stav k 31.12.2018
Mužov
1191
stav k 31.12.2018

Najnovšie na stránke obce

 • Obec uzatvára svoje objekty

  Vážení občania, v súvislosti s vyhlásením zákazu vychádzania pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu, uzatvára obec od 24.10.2020 až do odvolania zberný dvor, obecnú knižnicu, detské ihriská, všetky vonkajšie aj vnútorné športové zariadenia - telocvične, šp...

 • Skládky na verejnom priestranstve odstráňte

  Obec Jaslovské Bohunice vyzýva majiteľov nehnuteľností, ktorí majú na verejnom priestranstve obce nepovolené skládky stavebného a iného materiálu, aby si tieto zlikvidovali. Materiál z verejného priestranstva je nutné odstrániť do 25.10.2020, v opačnom pr...

 • VZN č.128 - o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov

  VZN 128 (docx) schválené 21.9.2020 uznesenie č. 391/VIII platné od 21.9.2020 účinné od 14.10.2020 účinné do ruší VZN 81, 85 96 - Požiarny poriadok obce...

 • VZN č. 81 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov

  VZN 81 (rtf) schválené 14.4.2014 uznesenie č. VI/550 platné od 1.5.2014 účinné od 1.5.2014 účinné do 13.10.2020 ruší VZN č. 128...

 • VZN č. 81 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov

  VZN 81 (rtf) schválené 14.4.2014 uznesenie č. VI/550 platné od 1.5.2014 účinné od 1.5.2014 účinné do 13.10.2020 ruší VZN č. 128...

 • Osobné preberanie zmlúv Slovenské elektrárne rušia

  Vážení občania, spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby oznamuje odberateľom tepla, že osobné preberanie zmlúv plánované na 20.10.2020 až 22.10.2020 od 9.00 do 15.00 hod. sa z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a v nadväznosti na p...

 • Letecké video Jaslovské Bohunice z neba

  2020...

 • Memorandum o spolupráci

  Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Združenie miest a obcí región JE Jaslovské Bohunice a obce z bezprostredného okolia jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach - obec Jaslovské Bohunice, Pečeňady, Malženice, Radošovce, Dolné Dobové, Nižná, Žlkov...

 • Zber nebezpečného odpadu

  Obec Jaslovské Bohunice oznamuje občanom, že dňa 3.10.2020 /sobota/, sa uskutoční zber nebezpečných odpadov. Zberá sa: veľkorozmerný elektroodpad - chladničky, mrazničky, klimatizácie, televízory, vysávače, a iný veľkorozmerný elektroodpad, farby a motoro...

 • Zápis č.19 zo Zasadnutia Obecného zastupiteľstva 21.9.2020

  Zápis č.19 z 21.9.2020 (docx) - prijaté uznesenia - súhrn (pdf) - hlasovanie poslancov (xlsx) Zvukový záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. Zvukový záznam zo zasadnutia zastupiteľstva. Podklady k zápisu: pozvánka (pdf) podkladový materiál l (pdf) ...

 • Odpad nemusí skončiť len na skládke

  Ľudstvo zamoruje našu planétu tisíckami ton odpadu. Skládky rastú a rozširujú sa. Nikto ich vo svojom okolí nechce, ale odpad tvoríme veselo ďalej. Nájdu sa ale jedinci, ktorí túto skutočnosť zobrali z inej strany. Snažia sa žiť tak, aby minimalizovali sv...

 • Zmena otváracích hodín v posilňovni

  Od 14.9.2020 až do odvolania dochádza k zmene otváracích hodín v posilňovni. Každý deň od 10. do 11. hod. sa bude vykonávať dezinfekcia priestorov a cvičebného náradia a pomôcok. Pri vstupe bude návštevníkom meraná teplota a bude sa robiť ich zoznam (men,...

 • Sprísnenie opatrení pri vstupe na obecný úrad

  Vážení občania, v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou s pandémiou koronavírusu pristupujeme na obecnom úrade od pondelka 14.9.2020 k sprísneným opatreniam. Obecný úrad bude uzamknutý a počas úradných hodín – pondelok, streda a piatok – si budete musieť...

 • Novostavba objektu Občianskeho združenia Meander

  Výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou - Novostavba objekt občianskeho združenia Meander. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 14.9.2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 16.9.2020 do 12:00 hod....

 • Ako bojovať s hlupákmi a ignorantmi?

  To je otázka hodná milióna za odpoveď, ktorá by dokázala vyriešiť správanie niektorých obyvateľov Sídliska. Ako keby anonymita u niektorých zobrala zdravý rozum. Chceme všetko obratom, zadarmo a podľa našich predstáv, ale my nedokážeme dodržiavať ani len ...