Rozpočet obce
6 805 169
Rok 2020
Počet obyvateľov
2354
stav k 31.12.2018
Žien
1163
stav k 31.12.2018
Mužov
1191
stav k 31.12.2018

Najnovšie na stránke obce

 • Zápis č.19 zo Zasadnutia Obecného zastupiteľstva 21.9.2020

  Zápis č.19 z 21.9.2020 (docx) - prijaté uznesenia - súhrn (pdf) - hlasovanie poslancov (xlsx) Zvukový záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. Zvukový záznam zo zasadnutia zastupiteľstva. Podklady k zápisu: pozvánka (pdf) podkladový materiál l (pdf) ...

 • Odpad nemusí skončiť len na skládke

  Ľudstvo zamoruje našu planétu tisíckami ton odpadu. Skládky rastú a rozširujú sa. Nikto ich vo svojom okolí nechce, ale odpad tvoríme veselo ďalej. Nájdu sa ale jedinci, ktorí túto skutočnosť zobrali z inej strany. Snažia sa žiť tak, aby minimalizovali sv...

 • Zmena otváracích hodín v posilňovni

  Od 14.9.2020 až do odvolania dochádza k zmene otváracích hodín v posilňovni. Každý deň od 10. do 11. hod. sa bude vykonávať dezinfekcia priestorov a cvičebného náradia a pomôcok. Pri vstupe bude návštevníkom meraná teplota a bude sa robiť ich zoznam (men,...

 • Sprísnenie opatrení pri vstupe na obecný úrad

  Vážení občania, v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou s pandémiou koronavírusu pristupujeme na obecnom úrade od pondelka 14.9.2020 k sprísneným opatreniam. Obecný úrad bude uzamknutý a počas úradných hodín – pondelok, streda a piatok – si budete musieť...

 • Novostavba objektu Občianskeho združenia Meander

  Výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou - Novostavba objekt občianskeho združenia Meander. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 14.9.2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 16.9.2020 do 12:00 hod....

 • Ako bojovať s hlupákmi a ignorantmi?

  To je otázka hodná milióna za odpoveď, ktorá by dokázala vyriešiť správanie niektorých obyvateľov Sídliska. Ako keby anonymita u niektorých zobrala zdravý rozum. Chceme všetko obratom, zadarmo a podľa našich predstáv, ale my nedokážeme dodržiavať ani len ...

 • Ako uhrádzať faktúry

  Obec prvýkrát zasielala občanom faktúry za stočné. Doposiaľ sa stočné platilo na základe faktúry, ktorú TAVOS a.s. zasielala za vodu. Dochádza ale k mylným platbám. Uhradené sumy nezodpovedajú fakturácii. Neuvádzajú sa tiež variabilné symboly, čo sťažuje ...

 • Kam s tým?

  Kam s tým? je názov projektu, ktorý sme rozbehli v tomto školskom roku v našej Základnej škole Jaslovské Bohunice a ktorého cieľom je naučiť deti správne triediť odpad. Finančne projekt podporila Nadácia Veolia, z ktorej sme mali možnosť čerpať prostriedk...

 • Omša a agapé v parku

  V parku bohunického kaštieľa sa aj v tomto roku slávila na sviatok sv. Cyrila a Metoda omša, po ktorej nasledovalo agapé - spoločná hostina....

 • Zápis č.18 zo Zasadnutia Obecného zastupiteľstva 22.6.2020

  Zápis č.18 z 22.6.2020 (docx) Podklady k zápisu: - pozvánka (pdf) - podkladový materiál (docx) - rozpočtové opatrenia 1-13 (pdf) - návrh na úpravu rozpočtu 1/2020 (pdf)...

 • Zber nebezpečného odpadu

  Oznamujeme občanom, že dňa 4.7.2020 /sobota/, sa uskutoční zber nebezpečných odpadov. Zberá sa: elektroodpad - chladničky, mrazničky, monitory, rádiá, batérie žiarivky, rádiá, farby, oleje. Upozorňujeme občanov, že tekutý odpad je potrebné mať označený o ...

 • Prerušenie distribúcie elektriny

  Západoslovenská distribučná, a.s. bude 17.7.2020 vykonávať plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme. V tento deň budú od 8. do 11. hod. bez dodávky elektriny v m.č. Paderovce. Z dôvodu, že plánovaná práca postihne v...

 • Ukončenie núdzového stavu

  Uznesením Úradu vlády SR z 10. júna 2020 bol od 14.6.2020 od 00.00 hod. ukončený na Slovensku núdzový stav. Vstup na obecný úrad je už bez obmedzenia počtu vybavovaných stránok. Naďalej však platí, že vstup je len s rúškom a vo vchode si dezinfikujte ruky...

 • Netradičné oslavy MDD

  Oslavy dňa detí sme tento rok poňali trochu inak ako bežne, nakoľko hrozba Covid-19 nám zväzovala ruky. Nemohli sme robiť hromadnú akciu. Ale dobrá myšlienka, ako zachrániť situáciu a deťom aspoň trošku pripomenúť, že majú svoj sviatok, sa viac ako vydari...

 • Rozprávková ulička v Jaslovských Bohuniciach

  Deti v Jaslovských Bohuniciach dostali k svojmu sviatku netradičný darček...