Rozpočet obce
9 465 517
Rok 2019
Počet obyvateľov
2307
stav k 31.12.2018
Žien
1138
stav k 31.12.2018
Mužov
1169
stav k 31.12.2018

Najnovšie na stránke obce

 • Zber konárov a drevnej hmoty

  Obecný úrad oznamuje občanom, že do pondelka 14.10.2019 sa koná zber a odvoz drevnej hmoty a konárov z orezov. Je potrebné spracovať väčšie konáre na menšie, prípadne drobné halúzky zviazať do otepov a vyložiť na priedomie. Upozorňujeme, že sa jedná o zbe...

 • Voľné pozemky na výstavbu rodinných domov

  Obec Jaslovské Bohunice oznamuje, že má na odpredaj stavebné pozemky v lokalite Panské diely – Dubová ulica. Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní schválilo Zásady pre prevody vlastníckeho práva k obecným pozemkom, určeným na výstavbu rodinných domov v...

 • Zápis zo dňa 16.9.2019

  Zápis zo 16.9.2019 (docx) Na stiahnutie: pozvánka (docx) podkladový materiál (docx) - návrh zmeny a doplnky ÚPO Návrh VZN (docx) + príloha č.1 k VZN (doc) príloha č. 1 k uzneseniu (doc) - Správa o postupe obstarávania príloha č. 2 k uzneseniu (doc) - Vyho...

 • Spoločné stanovisko obcí k Správe o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti

  Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, nám 13.8.2019 doručilo Správu o hodnotení navrhovanej činnosti „Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVY...

 • Zber nebezpečného odpadu

  Obec Jaslovské Bohunice oznamuje občanom, že dňa 21.9.2019 /sobota/, sa uskutoční zber nebezpečných odpadov. Zberá sa: elektroodpad - chladničky, mrazničky, monitory, rádiá, batérie žiarivky, rádiá, farby, oleje. Upozorňujeme občanov, že tekutý odpad je p...

 • Knižnica bude zatvorená

  Oznamujeme čitateľom, že v utorok 17.9.2019 bude knižnica z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená....

 • Zrušenie odberu krvi

  Oznamujeme občanom, že spoločný odber krvi, ktorý sa mal konať 12.9.2019, sa pre malý záujem ruší....

 • Zápis č.11 zo Zasadnutia Obecného zastupiteľstva 12.8.2019

  Zápis č.11 zo dňa 12.8.2019 (docx) podkladový materiál: - pozvánka (docx) - podkladový materiál (docx) - návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019 č.3 (pdf) Schválené: - úprava rozpočtu na rok 2019 č.3 (pdf) - rokovací poriadok OZ (docx)...

 • Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny v k. ú. Paderovce – ...

  V zmysle ustanovenia § 82 odst. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona“) týmto obec Jaslovské Bohunice oznamuje, že dňa 30.7.2019 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dre...

 • Zápis č.10 zo Zasadnutia Obecného zastupiteľstva 29.7.2019

  Zápis č. 10 z 29.7.2019 (docx) Podkladový materiál: pozvánka (docx) podklady (docx)...

 • Zápis č.9 zo Zasadnutia Obecného zastupiteľstva 22.7.2019

  Zápis č. 9 z 22.7.2019 (docx) Podkladový materiál: pozvánka (docx) podklady (docx)...

 • Poďte s nami do bludiska

  Denný letný tábor vás pozýva 13.8.2019 na výlet do kukuričného bludiska vo Vlčkovciach. Zablúdime spolu do dvoch bludísk o rozlohe 2800 m2. Prvé je v tvare znaku SR a druhé je v tvare mapy SR. Navštívime aj mini farmu v Zelenči s rozmanitými domácimi zvie...

 • Výlet do ZOO v Bratislave

  Denný letný tábor pozýva na výlet do Bratislavy. Navštívime zoologickú záhradu a dino park. Výlet sa uskutoční v utorok 6.8.2019....

 • Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny v k. ú. Bohunice – areál ...

  V zmysle ustanovenia § 82 odst. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona“) týmto obec Jaslovské Bohunice oznamuje, že dňa 8.7.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreví...

 • Výlet na hrad Červený Kameň

  Denný letný tábor pozýva na výlet na hrad Červený kameň v utorok 31.7.2019. Budete si môcť prehliadnuť devätnásť miestností juhozápadného krídla a hradnú lisovňu....