Rozpočet obce
6 805 169
Rok 2020
Počet obyvateľov
2307
stav k 31.12.2018
Žien
1138
stav k 31.12.2018
Mužov
1169
stav k 31.12.2018

Najnovšie na stránke obce

 • Cez veľkonočné sviatky budeme mať obmedzený pohyb

  Obyvatelia SR budú mať počas veľkonočných sviatkov obmedzený pohyb na verejnosti. Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila v pondelok (06.04.2020) uznesenie, ktorým rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v ...

 • Berme si príklad z drobností

  Pandémia koronavírusu zastavila náš bežný život a všetko to, čo sme považovali za samozrejmé a niekedy aj otravné, by sme radi vrátili späť. O tomto čase obec organizovala brigádu na skrášlenie a upratanie obce. Tento rok to ale nebude. Preto stojí za pov...

 • Oznam pre stavebníkov na Dubovej ulici

  V súvislosti s krízovou situáciou na Slovensku, nám spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. oznámila, že nakoľko funguje v krízovom režime, tak stavba - pripojenie Dubovej ulice k rozvodu elektriky, nebude odovzdaná v stanovenom termíne. Nový termín o...

 • Náučný chodník chotárom obce

  V našej obci bol vybudovaný náučný chodník v rámci projektu „Sieť náučných chodníkov ZOMOT“ realizovaného Združením obcí mestskej oblasti Trnava (ZOMOT). Chodník má 5 zastávok....

 • Polopodzemné kontajnery na Sídlisku - čo do ktorého patrí

  Na Sídlisku boli dané do užívania polopodzemné kontajnery na komunálny odpad a separovaný zber. Žiadame všetkých obyvateľov, aby striktne dodržiavali zásady triedenia odpadu a tento dávali do príslušných kontajnerov. Máme vytvorené dobré podmienky, stačí ...

 • Obecný úrad bude otvorený - musíte sa ale dopredu telefonicky objednať

  Obecný úrad Jaslovské Bohunice oznamuje občanom, že od 30. marca až do odvolania bude otvorený v obmedzenom režime. To znamená, že nebudete môcť prísť kedykoľvek, ale len v určenom čase, ktorý si dohodnete s príslušným pracovníkom, ktorý si po vás príde d...

 • Komunikovať s úradom je možné aj elektronicky alebo telefonicky

  Žijeme v dobe elektronizacie a informatizácie, ktorá je neoddeliteľne spätá s našimi životmi. A aj keď je náš pohyb a vybavovanie po úradoch pre celosvetovú pandémiu obmedzený a v niektorých prípadoch až nemožný, môžete veľa úkonov na obecnom úrade vykona...

 • Od 30.3. sa predbežne otvorí v obmedzenom režime zberný dvor

  Vážení občania,  všetci v dnešnej dobe hľadáme spôsoby, ako zabrániť rozšíreniu epidémie, spôsobenej koronavírusom a všetkým nám záleží na našom zdraví, zdraví našej rodiny, ale aj ostatných občanov a hlavne záchranných jednotiek. Denne z médií počúvame, ...

 • Osamelým dôchodcom zabezpečíme nákupy. Ak nemáte rúška, prihláste sa.

  Upozorňujeme občanov, aby sa bez rúšok nepohybovali na verejných priestranstvách. Nosením rúšok chránite nielen seba, ale aj svojich blízkych. V prípade ak čakáte pred obchodom, alebo poštou, dodržujte od seba väčšie odstupy. Ak by mali osamelí dôchodcovi...

 • Národný ústav detských chorôb pripravil pomôcku pre deti a ich rodičov ku koronavírusu

  Národný ústav detských chorôb pripravil pomôcku pre deti a ich rodičov ku koronavírusu. Zverejnil videá, ako si správne umývať ruky, čo je Covid-19 a ako by ho mali rodičia vysvetliť deťom....

 • Obecný úrad aj zberný dvor bude zatvorený, zakazujú sa tiež skupinové podujatia

  Oznamujeme občanom, že z dôvodu preventívnych opatrení prijatých proti šíreniu koronavírusu a na základe odporúčania krízového štábu Trnavského samosprávneho kraja bude obecný úrad od stredy 11.3.2020 až do odvolania pre verejnosť zatvorený. Žiadame občan...

 • Obecný úrad aj zberný dvor bude zatvorený, obedy sa budú od 16.3. rozvážať

  Oznamujeme občanom, že z dôvodu preventívnych opatrení prijatých proti šíreniu koronavírusu a na základe odporúčania krízového štábu Trnavského samosprávneho kraja bude obecný úrad od stredy 11.3.2020 až do odvolania pre verejnosť zatvorený. Žiadame občan...

 • Výzva na predkladanie ponúk - rekonštrukcia parkoviska

  Obec Jaslovské Bohunice zverejňuje výzvu na zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - rekonštrukcia parkoviska v obci Jaslovské Bohunice. Lehota na predkladanie ponúk je najneskôr do 17.03...

 • Viete, čo všetko už nemusíte nosiť na úrady?

  V zmysle zákona proti byrokracii ( 177/2018 Z.z. v znp) sú orgány verejnej moci (medzi tieto patria aj mestá a obce) pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať...

 • Opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu

  Obec Jaslovské Bohunice zverejňuje Verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia – Koronavírus a ochorenie COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky ...