Rozpočet obce
6 805 169
Rok 2020
Počet obyvateľov
2307
stav k 31.12.2018
Žien
1138
stav k 31.12.2018
Mužov
1169
stav k 31.12.2018

Najnovšie na stránke obce

 • Ľadové hrozno ukázalo svoje kvaity

  Tri dni pred silvestrovskými oslavami a pár dní po vianočných sviatkoch a papkania sa aj tento rok stretlo 7 družstiev volejbalu chtivých hráčov, aby si v priateľskom duchu zmerali svoje sily. Prišli hráči z našej obce i z okolia. Jednotlivé sety boli nap...

 • Budú sa nám zbiehať slinky?

  Obec už dlhšiu dobu vydáva svoj vlastný stolový kalendár. Pre rok 2021 by sme ho chceli vydať s receptami, ktoré radi varíte. Zapojte sa do jeho zostavovania. Uvítali by sme recepty tradičné, ktoré už niekedy upadajú aj do zabudnutia. Boli jednoduché a z ...

 • VZN 40 - Domový poriadok

  V ZN 40 - Domový poriadok (rtf) schválené 12.2.2007 uznesenie č. V/6 platné od účinné od 3.3.2007 účinné do 1.1.2020 ruší VZN 126, 9.12.2019...

 • VZN č.116 - výška dotácií na žiaka ZUŠ, dieťa v MŠ a školských zariadeniach na rok 2019

  VZN č.116 - výška dotácií na žiaka ZUŠ, dieťa v MŠ a školských zariadeniach na rok 2019 - (docx), platné len rok 2019....

 • VZN č.117 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ...

  VZN č.117 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019 (docx) + mapa (pdf) - ruší VZN 127 z 9.12.2019....

 • Zápis č.15 zo 17.12.2019

  Zápis č. 15 (docx) zo 17.12.2020...

 • VZN č.125 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ J.Bohunice a dieťa MŠ a ...

  VZN 125 (docx) schválené 9.12.2019 uznesenie č. 254/VIII platné od 9.12.2019 účinné od 1.1.2020 účinné do 31.12.2020 (vrátane) ruší VZN č....

 • VZN č.126 - o miestnom poplatku za rozvoj

  VZN 126 (docx) schválené 9.12.2019 uznesenie č. 255/VIII platné od 9.12.2019 účinné od 1.1.2020 účinné do ruší VZN č. 118 - o miestnom poplatku za rozvoj (dňom 1.1.2020) 40 -Domový poriadok (dňom 1.1.2020)...

 • VZN č. 127 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ...

  VZN 127 (docx) + príloha č.1, príloha č.2 - mapa (pdf) schválené 9.12.2019 uznesenie č. 257/VIII platné od 9.12.2019 účinné od 1 .1.2020 účinné do 31.12.2020 (vrátane) ruší VZN č. 117 (dňom 1.1.2020)...

 • Zápis č.14 zo dna 9.12.2019

  Zápis z 9.12.2019 (docx) Na stiahnutie: pozvánka (pdf) podkladový materiál (docx) návrh VZN - školstvo (docx) návrh VZN - poplatok za rozvoj (docx) návrh - dane a poplatky 2020 (docx), príloha 2 - mapa (pdf) Návrh rozpočtu obce na roky 2020, výhľad na rok...

 • Zaregistrované subjekty a kandidáti pre voľby do NR SR 2020

  Na webovej stránke ministerstva vnútra SR boli zverejnené kandidujúce politické subjekty a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do NR SR 29.2.2020......

 • Výzvy Západoslovenskej distribučnej a.s

  Západoslovenská distribučná a.s.v súlade so zákonom o energetike vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení dis...

 • Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s

  Západoslovenská distribučná a.s.v súlade so zákonom o energetike vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení dis...

 • Zlatý erb 2019 - 1. miesto

  Tento rok sme opäť získali 1. mesto v kategórii obcí v súťaži o najlepšie webstránky miest, obcí a samosprávnych krajov Zlatý Erb 2019. Tri ročníky za sebou (2017 - 1.miesto, 2018 - 2.miesto, 2019 - 1.miesto) patrí naša webstránka medzi tie najlepšie na S...

 • Doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

  Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná do 8.1.2020 do 24,00 hod....